Informatie

Algemene omschrijving van de richting

In het tweede leerjaar wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen twee basisopties: Techniek-wetenschappen en Sociale en technische vorming.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het tweede leerjaar worden toegelaten: leerlingen die het eerste leerjaar A met vrucht hebben beëindigd.
Lessentabel

Vak

Aantal lesuren

Godsdienst

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

1

Techniek

2

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Klasuur: Sociale activiteiten / Leren leren

1

Totale basisvorming

25

Opties

Techniek-wetenschappen

Sociale en technische vorming

Nederlands

1

1

Wiskunde (Uitdieping)

1

-

Wiskunde (Ondersteuning)

-

1

Techniek-Wetenschappen

5

-

Sociale en Technische vorming

-

2

Praktijk sociale en technische vorming

-

3

STE(A)M

2

2

Totaal

34

34

Extra uitleg specifieke vakken