Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Het eerste leerjaar B is bedoeld voor leerlingen met een grote belangstelling voor doe-activiteiten. Basisvaardigheden Nederlands en wiskunde worden bijgewerkt. Via het vak techniek onderzoeken zij verschillende verkenningsgebieden: textiel – voeding – elektriciteit – tuinbouw – verzorging – kunststoffen – schilder- en grafische technieken - hout - bouw - metaal - ICT zodat zij hun talenten kunnen ontdekken. Leerzwakke leerlingen krijgen nu de kans zich verder te ontplooien.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het Eerste leerjaar B worden toegelaten: - leerlingen die het zesde leerjaar hebben gevolgd maar het getuigschrift van basisonderwijs niet hebben behaald; - leerlingen die 12 jaar worden, uiterlijk op 31 december van het betrokken schooljaar; - leerlingen die het getuigschrift van basisonderwijs hebben behaald, mits akkoord van de ouders en advies van CLB.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren

Godsdienst

2

Nederlands

5

Frans

2

Maatschappelijke vorming

3

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

2

Techniek

6

Plastische opvoeding

3

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Talentontwikkeling

1

ICT: Informatie- en communicatietechnieken

1

Klasuur: Sociale activiteit / Leren leren

1

Totaal

34

Extra uitleg specifieke vakken