Richting in beeld
Informatie

Algemene omschrijving van de richting

In het eerste leerjaar wordt aan alle leerlingen dezelfde basisvorming aangeboden. Dit mag echter niet leiden tot de redenering ‘het is in alle scholen hetzelfde’. Onze leerkrachten leggen andere accenten en hun tempo en niveau van lesgeven stemmen zij af op de verdere studiemogelijkheden binnen onze school. Leerlingen die hier vanaf het eerste leerjaar kunnen begeleid worden, hebben de meeste kansen om op onze school met succes af te studeren.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar A worden toegelaten:

  • leerlingen die het getuigschrift van basisonderwijs behaald hebben,
  • leerlingen die het zesde leerjaar van het basisonderwijs gevolgd hebben, doch het getuigschrift van basis­onderwijs niet behaald hebben. In dat geval moet de klassenraad een gunstige beslissing uitspreken en moeten de ouders akkoord gaan na het advies van het CLB.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren

Godsdienst

2

Nederlands

6

Frans

4

Geschiedenis

1

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

2

Techniek

2

Sociale en technische vorming:

2

- Sociale en technische vorming: Materialen

- Sociale en technische vorming: Voeding

Plastische opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

STE(A)M

1

ICT: Informatie en communicatietechnieken

1

Klasuur: Sociale activiteit/Leren leren

1

Totaal

34

Extra uitleg specifieke vakken