Informatie

Algemene omschrijving van de richting

De leerlingen worden door de keuze van twee beroepenvelden voorbereid op een meer definitieve keuze uit de verschillende studierichtingen van de tweede en derde graad beroepsonderwijs. Naast een aangepaste gemeenschappelijke basisvorming in de algemene en bijzondere vakken, wordt er aan de technische en praktische opleiding gewerkt in de beroepenvelden: "Trends & Interieur" en "Verzorging-voeding".

Toelatingsvoorwaarden

Tot het Beroepsvoorbereidend leerjaar worden toegelaten: - leerlingen die het Eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs als regelmatige leerling hebben beëindigd (dus niet noodzakelijk met vrucht); - leerlingen die 14 jaar worden, uiterlijk op 31 december van het betrokken schooljaar. Mits gunstige beslissing van de toelatings­klassenraad.
Lessentabel

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

Godsdienst

2

Nederlands

3

Frans

2

Maatschappelijke vorming

2

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

2

Plastische opvoeding

1

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Klasuur: Sociale activiteiten / Leren leren

1

ICT:informatie- en communicatietechnieken

1

Beroepenvelden

Trends & Interieur (Mode)

7

Verzorging - Voeding

- Personenzorg

2

- Zorg voor voeding

4

- Zorg voor leef- en woonsituatie

2

Totaal

35

Extra uitleg specifieke vakken