Informatie

Algemene omschrijving van de richting

De studierichting Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp) leidt op tot logistiek medewerker binnen verschillende settings zoals ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen, vakantiecentra, klein-horeca, voedingszaken en gelegenheidsonthaal. Je bent sociaal en hulpvaardig. Je werkt hygiënisch, veilig en je hebt oog voor orde en netheid. Ook stipheid en nauwkeurigheid zijn belangrijk. Omdat je meestal verschillende opdrachten krijgt, moet je over organisatietalent beschikken en zelfstandig kunnen werken. Via stage krijg je ook de kans om de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verder te verwerven.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp) worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

Na de opleiding beantwoord je aan het profiel van logistiek medewerker in de ziekenhuizen en zorginstellingen. Je verleent geen directe zorg. Daarnaast kan je ook terecht in heel wat andere dienstverlenende functies als keuken- en zaalmedewerker in een woon- en zorgcentrum, een ziekenhuis of een kinderdagverblijf, ook in klein-horecazaken, in bedrijfsrestaurants, in distributiezaken, in warenhuizen, vakantiecentra, zorg en opvanginstellingen. Na het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) heb je de mogelijkheid om een zevende specialisatiejaar Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistentie) te volgen en zo het diploma secundair onderwijs te behalen. Het zevende jaar “Veiligheidsberoepen” en “Voorbereidend jaar hoger onderwijs” behoren ook tot de mogelijkheden.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel

Vakken

Aantal lesuren (5de jaar)

Aantal lesuren (6de jaar)

Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Frans

1

1

Engels

1

1

Maatschappelijke vorming

2

2

Wiskunde

1

1

Informatica

1

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

Creatieve vorming

0

1

Organisatiehulp

- Logistiek in de zorg

6

4

- Logistiek in de voeding

5

4

- Beroepsgerichte regelgeving

1

1

- Stages

8

12

Totaal

33

34

Extra uitleg specifieke vakken