Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Als je jezelf in onderstaande beschrijving herkent, dan is de studierichting Jeugd- en gehandicaptenzorg misschien wel iets voor jou!

  • Je bent een persoon met een sociale ingesteldheid.  
  • Je houdt ervan om je in te zetten voor andere mensen.  
  • Je bent creatief en je wil graag jouw expressieve vaardigheden nog verder ontplooien.  
  • Je wil graag praktijkstage doen in de gehandicaptensector (bijv. in een voorziening voor mensen met een beperking, dagcentrum, buitengewoon onderwijs,...).
  • Je staat ervoor open om kennis te maken met kinderen en volwassenen met een beperking.  
  • Je wil graag leren hoe je met deze doelgroep kan omgaan, welke ondersteuning zij nodig hebben, hoe jij hen kan stimuleren in hun mogelijkheden.  
  • Je bent bereid om in de beroepsgerichte vakken heel wat theoretische kennis op te doen en inzicht te verwerven in de (Jeugd-en) gehandicaptensector. 

 

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten in het vijfde jaar JGZ moet je de tweede graad aso of tso met vrucht beëindigd hebben.

Toekomstmogelijkheden

Wie slaagt in deze richting kan met zijn/haar diploma verder studeren in het hoger onderwijs. De meest aangewezen studierichtingen zijn een professionele bachelor in de orthopedagogie, in de ergotherapie, in de pedagogie van het jonge kind, in het sociaal werk, in de verpleegkunde of in de lerarenopleiding (in het kleuter- of lager onderwijs). Je kan met dit diploma ook meteen aan de slag als opvoed(st)er/begeleid(st)er (klasse A2) in diverse voorzieningen, in de gehandicaptensector, in internaten en in kinderopvang.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren (5de jaar)

Aantal lesuren (6de jaar)

Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Frans

3

2

Engels

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

2

3

Muzikale opvoeding

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Expressie- en animatietechnieken

2

2

Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

- Beroepsgerichte pedagogiek

2

-

- Beroepsgerichte psychologie

2

1

Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden

- Orthopedagogiek

2

3

- Orthopedagogische vaardigheden

2

2

Wetgeving

1

1

Biologie van de mens

2

2

Beroepsgerichte zorgkunde

2

-

Stages

4

8

Totaal

36

36

Extra uitleg specifieke vakken